Sposoby wyzwalania lamp błyskowych (kabel, fotocela, radiowo)